Przejdź do treści

„MEBLE-OKMED” DEMKO – Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie działań zapewniających ciągłość działalności firmy „MEBLE-OKMED” DEMKO sp.j. w okresie epidemii oraz budowanie odporności na przyszłe kryzysy”.

Cel Projektu:
Celem projektu jest zapewnienie ciągłości pracy i działalności firmy w warunkach epidemii oraz zwiększenie jej odporności na przyszłe kryzysy poprzez wdrożenie zmian w realizowanych procesach operacyjnych, produkcyjnych i sprzedażowych.

Efekty:
Efektem projektu jest wdrożenie nowych kanałów sprzedaży i promocji firmy, automatyzacja produkcji nieseryjnej i prototypowania oraz rozkroju płyt, cyfryzacja i automatyzacja procesów.

Wartość projektu: 615 984,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 449.500,00 PLN

Zdjęcie 1

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19